Teşhis ve Tedavi

Kliniğimize getirilen hastalar teşhis için kapsamlı bir muayeneden geçirilip tedaviye başlanır.

Laboratuvar

Kliniğimizde, hayvanlarınızın tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak teşhis ekipmanları ile donatılmıştır.

Cerrahi Uygulamalar

Kliniğimizde her türlü cerrahi operasyon ameliyathanemizde steril şartlar altında yapılmaktadır.